Introductie

SV Flakkee heeft tot doel de schietsport in de breedte te promoten en stelt de leden in staat om op een verantwoorde manier hun sport te beoefenen. De vereniging beschikt daartoe over een verenigingsgebouw met 6 schietbanen van 12 meter, 6 schietbanen van 25 meter en een recreatieruimte.

Het verenigingsgebouw en de schietbanen zijn geopend op donderdagavond en vrijdagavond van 19.00 tot 23.00, en zaterdagmiddag van 15.00 tot 18.00. Er kan dan met zowel groot als klein-kaliber wapens worden geschoten. Echter op donderdag en vrijdag zijn de banen na 21.00 alleen voor klein-kaliberschutters toegankelijk. Wedstrijden zijn er in het hele land en ook regelmatig wordt er districtcompetitie en andere wedstrijden op de vereniging verschoten. Ook zijn er voor ervaren schutters op aparte avonden interne wedstrijden voor parcour schieten. Elk najaar zijn er de verenigingswedstrijden (clubkampioenschappen) waaraan iedereen gratis kan deelnemen.

SV Flakkee beschikt over een groot aantal wapens waar ieder lid gratis gebruik van kan maken. De daarbij behorende schietkaarten en munitie zijn op de vereniging tegen een redelijk vergoeding te verkrijgen. Alle nieuwe leden, met uitzondering die van een andere vereniging overkomen, schieten (eerst) met luchtwapens. Nadat er een veiligheidscursus en schietinstructie door een gediplomeerd trainer heeft plaats gevonden kan er ook (zelfstandig) met vuurwapens worden geschoten, te beginnen met klein-kaliberwapens. Om lid te worden van SV Flakkee moet je wel minimaal 18 jaar zijn.

In Nederland moet elke sportschutter lid zijn van een bij de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA) aangesloten schietvereniging om zo een verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen (WM4) te verkrijgen. Dit verlof, ook wel wapenverlof genoemd, kan middels een zogenaamd WM3 formulier aangevraagd worden.

Om lid te kunnen worden van een schietvereniging moet men een verklaring omtrent het gedrag (VOG) overleggen. De secretaris van de vereniging meldt de schutter aan bij de KNSA waarbij deze verklaring meegestuurd dient te worden. Deze organisatie geeft de schutterslicentie af die de schutter moet kunnen tonen als hij op een schietbaan als schutter aanwezig is. Nadat de schutter minimaal 1 jaar lid van de vereniging is, kan deze bij de afdeling KorpschefTaken (Vroeger Bureau Bijzondere Wetten genoemd) van de politieregio waarin de schutter woonachtig is (evt) een wapenverlof aanvragen. Dit verlof is een WM4. Het voorhanden houden van vuurwapens en/of munitie zonder het benodigde verlof is verboden en dus strafbaar.

Sinds 2012 is de aanvraag van een verlof gefaseerd:

  • Na 1 jaar lidmaatschap kan men een verlof aanvragen, voor één wapen. Dit mag een pistool, revolver of geweer zijn in het kaliber .22LR. Dit mag geen semi-automatisch geweer zijn.

Voor kleiduivenschutters is dit uiteraard een hagelgeweer.

  • Na het eerste verlofjaar mag men wapens in andere kalibers aanvragen, tot maximaal 9 mm voor pistool/revolver.

Een eventueel geweer mag in dit jaar nog geen semiautomatische uitvoering zijn.

  • Na het tweede verlofjaar mag men alle wapens bezitten die voor de schietsport zijn toegelaten. Ook semiautomatische geweren zijn nu toegestaan.

Er bestaan echter nog wapens die onder voorwaarden zijn toegestaan, zoals geweren die specifiek voor dynamische disciplines gebruikt worden. Dit zijn met name geweren in pistoolkalibers. Hiervoor moet men een lidmaatschap van APS of NPSA moet kunnen overleggen, welke genoteerd staat op de KNSA schutterslicentie.

In totaal mag een sportschutter na deze fases uiteindelijk maximaal 5 wapens bezitten.

 

SV Flakkee introductie

Advertenties