Berichten voor leden

Uitnodiging Algemene ledenvergadering SV Flakkee op 29 april 2019.

Aan alle leden en aspirantleden van SV Flakkee,

Het bestuur van schietvereniging Flakkee nodigt u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering, welke zal worden gehouden op maandag 29 april 2019 om 20.00 uur in onze accommodatie aan de Marnix Gijsenstraat 19 te Sommelsdijk.


Agenda

Opening vergadering door de voorzitter
Notulen van de voorgaande Algemene ledenvergadering 2018
Secretarieel jaarverslag over 2018
Financieel jaarverslag 2018 en vaststellen begroting voor 2019
Verslag van de kascontrole commissie over het jaar 2018
Vaststelling nieuwe kascontrole commissie.
Goedkeuren van het huishoudelijk regelement.
Prijsuitreiking clubwedstrijd 1e,2e en 3e prijs
Verkiezing aftredende bestuursleden
Ingekomen voorstellen van leden (schriftelijk 14 dagen voor de vergadering)
Rondvraag
Sluiting vergadering door de voorzitter.


Wij rekenen op ieders aanwezigheid deze avond!

Het Bestuur SV.Flakkee

Advertenties

Veiligheidsinstructie 19 december

Voor onze nieuwe (aspirant) leden is er op woensdag 19 december 2018 de mogelijkheid om deel te nemen aan de verplichte veiligheidsinstructie.

Laat even weten aan Willem of Sjoerd of je er bij bent!!

De vereniging is open om 19:15 en de instructie start om 19:30

Voor meer informatie kan je altijd even mailen naar info@svflakkee.nl

Klusdag 3 maart 2018!

Zaterdag 3 maart staat er bij SV Flakkee weer een klusdag op het programma. De klusdagen zijn in het leven geroepen om de vereniging een paar keer per jaar van een kleine opknapbeurt te voorzien.

Het bestuur van SV Flakkee wil graag iedereen binnen de vereniging oproepen mee te helpen.

Hieronder is een lijst met de voorgenomen werkzaamheden:

Clubhuis binnen:
1) Vervangen van de geluidsisolatie op de grote baan.

Het gaat om het verwijderen van de oude isolatiepanelen en het op maat maken en aanbrengen van de nieuwe isolatiepanelen.

Clubhuis buiten:
Geen werkzaamheden gepland.

Installaties:
Geen werkzaamheden gepland.

Wil je meehelpen aan de klusdag, meld je dan snel aan bij klusdag@svflakkee.nl
Na je aanmelding houden we je op de hoogte over de werkzaamheden en hoe laat we beginnen!

Wij hopen op de hulp van een groot aantal leden, zodat alles er dadelijk weer netjes uitziet!

Veiligheidsinstructie

Voor onze nieuwe (aspirant) leden is er op woensdag 29 november 2017 de mogelijkheid om deel te nemen aan de verplichte veiligheidsinstructie.
Laat even weten aan Willem of Sjoerd of je er bij bent!!
De vereniging is open om 19:15 en de instructie start om 19:30
Voor meer informatie kan je altijd even mailen naar info@svflakkee.nl

Basiscertificering KNSA

Basiscertificering

Overeenkomstig de Circulaire wapens en munitie van het Ministerie van Veiligheid & Justitie, dienen schietsportverenigingen die gebruik maken van vuurwapens en daarvoor een verenigingsverlof dan wel voor de leden een privéverlof aanvragen, door de KNSA gecertificeerd te worden. Daarvoor biedt de KNSA een programma Basiscertificering, dat zich vooral richt op veiligheid, ballotage van nieuwe leden, het monitoren van bestaande leden, het aanvragen en verkrijgen van een vuurwapenverlof en op de naleving van Wet- en regelgeving.

Op 22-9-2017 heeft de auditor van de KNSA vastgesteld dat SV Flakkee, met betrekking tot onderstaande punten, aan alle eisen voldoet!

Wet- en regelgeving
Veiligheid
Verkrijging lidmaatschap
Monitoring bestaande leden
Verkrijging verlof

We zijn dus blij en trots te mogen mededelen dat we de basiscertificering opnieuw hebben behaald.

SCAN6272 copy