Auteur: moderator SV Flakkee

Website beheer

Klusdag 14 juli 2018

Op zaterdag 14 juli zijn we gesloten en kan er niet worden geschoten in verband met werkzaamheden aan de banen.

De werkzaamheden bestaan o.a. uit het plaatsen van de isolatie op de schietstanden van de grote baan, repareren van de kogelvangers, schilderen van de kogelvanger.

Kleine baan, reparaties aan de buitenzijde van het gebouw en opruimen van de zolder. Genoeg te doen dus. 

Vanaf 08:00 zijn jullie van harte welkom, de koffie staat klaar!

Laat even weten of je komt!!!
Dit kan op de facebook pagina of een mailtje of zet gewoon even je naam op het publicatiebord op de vereniging.

Advertenties

Klusdag 3 maart 2018!

Zaterdag 3 maart staat er bij SV Flakkee weer een klusdag op het programma. De klusdagen zijn in het leven geroepen om de vereniging een paar keer per jaar van een kleine opknapbeurt te voorzien.

Het bestuur van SV Flakkee wil graag iedereen binnen de vereniging oproepen mee te helpen.

Hieronder is een lijst met de voorgenomen werkzaamheden:

Clubhuis binnen:
1) Vervangen van de geluidsisolatie op de grote baan.

Het gaat om het verwijderen van de oude isolatiepanelen en het op maat maken en aanbrengen van de nieuwe isolatiepanelen.

Clubhuis buiten:
Geen werkzaamheden gepland.

Installaties:
Geen werkzaamheden gepland.

Wil je meehelpen aan de klusdag, meld je dan snel aan bij klusdag@svflakkee.nl
Na je aanmelding houden we je op de hoogte over de werkzaamheden en hoe laat we beginnen!

Wij hopen op de hulp van een groot aantal leden, zodat alles er dadelijk weer netjes uitziet!

Wedstrijd AC – D3 – KKP – bij SV Flakkee te Sommelsdijk februari 2018

Wedstrijd:

AC – D3 – KKP – bij SV Flakkee te Sommelsdijk februari 2018
Van:
Woensdag / 21-02-2018
Tot en met:
Zaterdag / 24-02-2018
Opmerkingen bij deze wedstrijd:
 • Locatie: SV Flakkee Marnix Gijsenstraat 19 3245 ME Sommelsdijk
 • Klik hier om de locatie op de kaart te bekijken.
 • Contactgegevens: J. Jansen via CONTACT
 • Een vraag aan de organisatie van deze wedstrijd? Of wilt u zich afmelden?
 • Klik HIER voor het CONTACT formulier.

https://www.baanplanner.eu/index.php?pagina=baan.php&wedstrijd=1925&ver=SV%20Flakkee%20te%20Sommelsdijk&dis=KKP

Veiligheidsinstructie

Voor onze nieuwe (aspirant) leden is er op woensdag 29 november 2017 de mogelijkheid om deel te nemen aan de verplichte veiligheidsinstructie.
Laat even weten aan Willem of Sjoerd of je er bij bent!!
De vereniging is open om 19:15 en de instructie start om 19:30
Voor meer informatie kan je altijd even mailen naar info@svflakkee.nl

Basiscertificering KNSA

Basiscertificering

Overeenkomstig de Circulaire wapens en munitie van het Ministerie van Veiligheid & Justitie, dienen schietsportverenigingen die gebruik maken van vuurwapens en daarvoor een verenigingsverlof dan wel voor de leden een privéverlof aanvragen, door de KNSA gecertificeerd te worden. Daarvoor biedt de KNSA een programma Basiscertificering, dat zich vooral richt op veiligheid, ballotage van nieuwe leden, het monitoren van bestaande leden, het aanvragen en verkrijgen van een vuurwapenverlof en op de naleving van Wet- en regelgeving.

Op 22-9-2017 heeft de auditor van de KNSA vastgesteld dat SV Flakkee, met betrekking tot onderstaande punten, aan alle eisen voldoet!

Wet- en regelgeving
Veiligheid
Verkrijging lidmaatschap
Monitoring bestaande leden
Verkrijging verlof

We zijn dus blij en trots te mogen mededelen dat we de basiscertificering opnieuw hebben behaald.

SCAN6272 copy

Klusdag 8 juli 2017

Zaterdag 8 juli staat er bij SV Flakkee weer een klusdag op het programma. De klusdagen zijn in het leven geroepen om de vereniging een paar keer per jaar van een kleine opknapbeurt te voorzien.

Het bestuur van SV Flakkee wil graag iedereen binnen de vereniging oproepen mee te helpen aan de klusdag.

Hieronder is een lijst met de voorgenomen werkzaamheden:

Clubhuis binnen:
1) Vervangen van de houten platen op de grote baan.
2) Schilderen van de achterwand op de kleine baan.
3) Nieuwe stukken plaatsen in de achterwand op de grote baan.

Clubhuis buiten:
Geen werkzaamheden gepland.

Installaties:
Geen werkzaamheden gepland.

Wil je meehelpen aan de klusdag, meld je dan snel aan bij klusdag@svflakkee.nl
Na je aanmelding houden we je op de hoogte over de werkzaamheden en hoe laat we beginnen!

Wij hopen op de hulp van een groot aantal leden, zodat alles er dadelijk weer netjes uitziet!

SWHR schietweekend 10 en 11 juni 2017

Alle bij de KNSA aangesloten schutters uit de Haagse regio en Zuid-Holland kunnen aan dit unieke schietweekend deelnemen!

SWHR organiseert 2e unieke “Schietsportweekend regio Zuid-Holland”.

Met maar liefst zeven deelnemende schietsportverenigingen uit Zuid-Holland organiseert de Samenwerking Wedstrijdorganisatie Haagse Regio (SWHR) op 10 en 11 juni aanstaande het 2e unieke schietsportweekend.

Op zeven locaties in Zuid Holland kunnen leden van betreffende schietsportverenigingen uit de regio Zuid-Holland met maar liefst 9 verschillende wedstrijddisciplines kennismaken die de schietsport rijk is. Iedere (zelfs
beginnende) schutter, die aangesloten is bij een verenigingen uit de regio Zuid-Holland, is welkom.

In het weekend zal noch het wedstrijdelement, noch de gezelligheid ontbreken. De schutters zijn welkom om hun prestaties te tonen of te beproeven. In (soms ingekorte) wedstrijden wordt de essentie van de discipline snel duidelijk evenals de prestaties van de schutter. Op elk heel uur kan men zich aansluitend melden bij dezelfde of een andere vereniging voor een andere discipline en op deze wijze eventueel met alle geboden disciplines kennismaken.

Schrijf snel in voor dit unieke weekend via;
www.baanplanner.eu

De disciplines die worden aangeboden zijn:

· Luchtgeweer 10 meter
· Luchtpistool 10 meter
· Luchtpistool 5 schots
· Klein kaliber geweer 50 meter
· Klein Kaliber Pistool 10m
· Historisch Wapen 25 meter en 50 meter
· Field Target
· Service Pistool
· Militair Pistool
· Benchrest 50 meter
· Klein Kaliber Karabijn 12 meter
· Groot Kaliber Geweer 100 meter
· Meesterkaart Licht 25 meter
· Meesterkaart Zwaar 25 meter
· Vrij Pistool 50 meter

Het is mogelijk voor de deelnemers op zondag, aansluitend aan de wedstrijden, deel te nemen aan een BBQ bij KSV Oranje Nassau te Den Haag.

Kosten voor deze BBQ bedragen, bij voldoende deelname, € 14,- exl. Drank.

Schutters van SWHR deelnemende verenigingen kunnen zich opgeven bij hun contactpersonen, overige schutters kunnen zich opgeven via e-mail horeca@ksvoranjenassau.nl

Aanmelden voor de BBQ uiterlijk voor 4 juni 2017!

Meer informatie?
www.swhr.info

Algemene ledenvergadering 2017

Aan alle leden en aspirant leden van SV Flakkee

Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van schietvereniging SV Flakkee.

Deze vergadering wordt gehouden op maandag 29 mei 2017, aanvang 20.00 uur.
Plaats: Clubgebouw SV Flakkee, Marnix Gijsenstraat 19, 3245 ME Sommelsdijk.

Agenda

 1. Opening vergadering door de voorzitter
 2. Notulen van de voorgaande algemene ledenvergadering 2016
 3. Secretarieel jaarverslag
 4. Financieel jaarverslag 2016 / en vaststellen begroting voor 2017
 5. Verslag van de kascontrole commissie
 6. Vaststelling nieuwe kascontrole commissie
 7. Verkiezing aftredende bestuursleden Daan en John zijn herkiesbaar
 8. Bestuurs voorstellen
 9. Ingekomen voorstellen van leden (uiterlijk schriftelijk 14 dagen voor de vergadering)
 10. Rondvraag
 11. Sluiting vergadering door de voorzitter
 12. Prijsuitreiking clubwedstrijd 2016

Wij rekenen op ieders aanwezigheid deze avond

Het bestuur van SV Flakkee

Voorgestelde wijzigingen in de vuurwapenrichtlijn

Beste,

Langs deze weg nodigt Firearms United u uit voor een conferentie op 16-November in Brussel inzake de voorgestelde wijzigingen in de vuurwapenrichtlijn.

U dient zich vóór 9-Nov aan te melden via onderstaande website – op deze pagina vindt u meer achtergrond-informatie over deze conferentie.

https://conference.firearms-united.com/#accreditation

De afgelopen maanden heeft u (sportschutter, verzamelaar, verenigingsbestuurder, handelaar en andere belanghebbenden) ongetwijfeld kennis genomen van de voorgenomen nieuwe Europese vuurwapenrichtlijn.

Dan weet u ook dat de Europese Commissie de wijziging heeft ingediend zonder de wettelijk verplichte zogenaamde “impact assessment”. Deze impact assessment behoort o.a. een feitelijke onderbouwing te geven voor de omvang van het probleem, de onderliggende hoofdoorzaken, mogelijke tegenmaatregelen en aan te geven welke opties er zijn om het probleem aan te pakken en hoe deze in te voeren zijn.

De Europese Commissie heeft deze impact assessment echter niet aangeleverd omdat zij van mening is dat de recente terroristische aanslagen reden genoeg is om de vuurwapenrichtlijn aan te scherpen. Door het niet aanleveren van deze impact assessment overtreedt de EU Commissie dus haar eigen wetgeving. Daarbij komt dat de EU Commissieleden op grove schaal feiten verdraaien.

De Europese Raad heeft de verwarring nog groter gemaakt door – vóórdat het EU Parlement heeft kunnen reageren – zélf een voorstel publiek te maken met daarin maatregelen die nog verder gaan dan de EU Commissie heeft voorgesteld. En de situatie nu is dat er een geheim driegesprek (triloog) plaats heeft tussen EU Commissie, de EU Raad en het EU Parlement om te komen tot een compromis.

Kortom: zowel proces als inhoud rammelt aan alle kanten.


Firearms United heeft daarom zelf het initiatief genomen en organiseert op 16-Nov in Brussel een conferentie
over de zin en onzin van de voorgestelde maatregelen.

En zoals u van Firearms United gewend bent: wij zetten de feiten voor u op een rij en zullen duidelijk maken wat de werkelijke impact is van de voorgestelde maatregelen.

De discussie wordt voorafgegaan door onderstaande sprekers:

– Europarlementariër Bernd Kölmel, ALFA partij, voormalig politieagent, advocaat van het landelijke gerechtshof in Duitsland

– Europarlementariër Dita Charanzova, schaduwrapporteur van ALDE in de IMCO Commissie tijden de triloog

– Europarlementariër Jussie Halla-Aho, lid van het Europees Parlement en lid van beide relevante commissie LIBE en IMCO

– Stephan A. Petroni, voorzitter van FESAC (Foundation for European Societies of Arms Collectors), president van AMACS (Association of Maltese Arms Collectors & Shooters), bestuurslid van ESSF (European Sports Shooting Forum)

– Katja Triebel, bestuurslid van Firearms United (PR en onderzoek), bestuurslid van de GFA (German Rifle Association – PR en onderzoek) en Algemeen directrice van Triebel GmbH

– Tomasz Stepien, president and CEO van Firearms United, adviseur, veiligheids- en inhoudelijk expert

Dus: meldt u zich vandaag nog op genoemde website; het aantal plaatsen is namelijk beperkt.

https://conference.firearms-united.com/#accreditation

Met vriendelijke groeten, Firearms United Nederland.