Uitnodiging Algemene ledenvergadering SV Flakkee op 29 april 2019.

Aan alle leden en aspirantleden van SV Flakkee,

Het bestuur van schietvereniging Flakkee nodigt u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering, welke zal worden gehouden op maandag 29 april 2019 om 20.00 uur in onze accommodatie aan de Marnix Gijsenstraat 19 te Sommelsdijk.


Agenda

Opening vergadering door de voorzitter
Notulen van de voorgaande Algemene ledenvergadering 2018
Secretarieel jaarverslag over 2018
Financieel jaarverslag 2018 en vaststellen begroting voor 2019
Verslag van de kascontrole commissie over het jaar 2018
Vaststelling nieuwe kascontrole commissie.
Goedkeuren van het huishoudelijk regelement.
Prijsuitreiking clubwedstrijd 1e,2e en 3e prijs
Verkiezing aftredende bestuursleden
Ingekomen voorstellen van leden (schriftelijk 14 dagen voor de vergadering)
Rondvraag
Sluiting vergadering door de voorzitter.


Wij rekenen op ieders aanwezigheid deze avond!

Het Bestuur SV.Flakkee

Advertenties