Algemene ledenvergadering 2017

Aan alle leden en aspirant leden van SV Flakkee

Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van schietvereniging SV Flakkee.

Deze vergadering wordt gehouden op maandag 29 mei 2017, aanvang 20.00 uur.
Plaats: Clubgebouw SV Flakkee, Marnix Gijsenstraat 19, 3245 ME Sommelsdijk.

Agenda

 1. Opening vergadering door de voorzitter
 2. Notulen van de voorgaande algemene ledenvergadering 2016
 3. Secretarieel jaarverslag
 4. Financieel jaarverslag 2016 / en vaststellen begroting voor 2017
 5. Verslag van de kascontrole commissie
 6. Vaststelling nieuwe kascontrole commissie
 7. Verkiezing aftredende bestuursleden Daan en John zijn herkiesbaar
 8. Bestuurs voorstellen
 9. Ingekomen voorstellen van leden (uiterlijk schriftelijk 14 dagen voor de vergadering)
 10. Rondvraag
 11. Sluiting vergadering door de voorzitter
 12. Prijsuitreiking clubwedstrijd 2016

Wij rekenen op ieders aanwezigheid deze avond

Het bestuur van SV Flakkee

Advertenties